Untitled Document

C O M M U N I C A T I O N S

DE LA FACULTE DES SCIENCES               FACULTY OF SCIENCES
DE L’UNIVERSITE D’ANKARA                   UNIVERSITY OF ANKARA

Series  A1: Mathematics and Statistics

ISSN:1303-5991